הלקוח:
רמת הנדיב
האתגר:
מחקר של חוויית מבקר לשדרוג של תפיסת החוויה במקום
ממש סמוך לעירו של הברון, זיכרון יעקב, אפשר לקפוץ לרגע לחו"ל. אפיינו את חוויית המבקר באחד המקומות היפים בישראל עם סקר מבקרים, קבוצות מיקוד לעובדי רמת הנדיב ותהליך השראות מהארץ ומהעולם. בסופו גיבשנו את המסקנות לשדרוג החוויה.

מרעיון לחוויה:
סקר מבקרים רחב היקף, שהוביל לתוצאות מפתיעות ולשינוי התפיסה בנוגע להעברת המידע למבקרים שמגיעים למרחב.
פיתוח חוויית מבקר
פרוגרמה ותכנון אסטרטגי