הלקוח:
צים
האתגר:
יצירה של חוויית תוכן לפרויקט הורה מעשיר
פלטפורמת הורה מעשיר דיגיטלית לחברת צים, במסגרתה כל עובד יכול להתחבר למשחק ולהעביר לדור הצעיר את התוכן ואת החוויה של צים. 

מרעיון לחוויה:
יצירה של חוויית תוכן שכל עובד יכול להתחבר אליה והפיכה של משפחות העובדים לשגרירים.
EDUTAINMENT
הפקת תוכן
פיתוח תוכן