הלקוח:
גבעת התחמושת
האתגר:
לנסח את משימת העתיד של "המרכז למורשת ששת הימים ושחרור ירושלים", שתהפוך אותו למרכז מורשת ארצי, רלוונטי ועדכני המהווה אבן שואבת למבקרים מהארץ והעולם.
איך הופכים את אחד מאתרי הקרב הכי מפורסמים בישראל למרכז מורשת עכשווי ורלוונטי לימינו? איך הופכים מרכז שכל כך מזוהה עם אתר אחד למרכז ארצי? גויסנו למשימה!
חקרנו את המקום, חיפשנו השראות בארץ ובעולם, יצאנו לסקר מבקרים מקיף ופיתחנו פרוגרמה רעיונית להפיכת אתר גבעת התחמושת למרכז תרבות, חינוך, תיירות ומחקר שפועל להנחלת מורשת לוחמי ששת הימים, וירושלים ברוח ערכי אהבת הארץ, כבוד האדם.
התכנית כוללת שדרוג לחוויית המבקר באתר גבעת התחמושת, פיתוח חוויות ניידות ברחבי הארץ, פיתוח תכניות תרבות ותערוכות, מיתוג מחדש ושדרוג האתר.

מרעיון לחוויה:
גיבשנו תוכנית חמש שנתית מפורטת להתפתחות הדרגתית ממרכז מקומי בגבעת התחמושת למרכז ארצי.
אוצרות
פיתוח חוויית מבקר
פרוגרמה ותכנון אסטרטגי
רעיונאות וקריאטיב