הלקוח:
בית בן גוריון
האתגר:
להוציא את סיפור המוזיאון מחוץ למוזיאון
איך גורמים לילדים להכיר את הסיפור הדרמטי של הימים שקדמו להקמת המדינה ולהתחבר אליו? יוצרים למידה משמעותית וחווייתית מבוססת משחק. יצרנו לבית בן גוריון קיט חווייתי פשוט וקל להפעלה, שנשלח לבתי הספר והופך את השיעור הרגיל לחוויה של משחק מהנה. משחק דיגיטלי אינטראקיטיבי, כתוב בשפה כיפית ובגובה העיניים, שגורם לילדים לחזור אחורה בזמן ל-72 השעות הקריטיות שקדמו להקמתה של מדינת ישראל.

מרעיון לחוויה:
כדי להרחיב את הפנייה אל בתי הספר ולא להיות תלויים רק במבקרים במוזיאון יצרנו מערך חוויה דיגיטלי, שמגיע אל המורים בבתי הספר והופך את הכיתה לחוויה משחקית, זכירה ואינטראקטיבית. 
EDUTAINMENT
פיתוח תוכן
רעיונאות וקריאטיב